Polityka prywatności i plików cookies

1.1. Właścicielem i administratorem serwisu https://martagora.pl jest firma OGRODY Marta Góra, ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP 5511001003, tel. +48 694 569 504, e-mail kontakt@martagora.pl.

1.2. Dokładamy starań, aby w tym serwisie prezentować wyłącznie treści najwyższej jakości. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie tych treści, a także za działanie innych osób, instytucji, podmiotów i stron www, do których prowadzą linki opublikowane w tym serwisie.

1.3. Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez wymienione niżej podmioty, w opisany niżej sposób oraz w określonych niżej celach.

1.4. Ten dokument może zmienić się bez powiadomienia użytkowników. Aktualna wersja jest zawsze opublikowana w serwisie pod adresem: https://martagora.pl/polityka-prywatnosci.

 

2. Bezpieczeństwo

2.1. Bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przetwarzania danych wynika z zastosowania m.in. certyfikatów SSL, logowania do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

2.2. Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje:

 

3. Pliki cookies

3.1. Ten serwis korzysta z plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer). Pliki cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia serwisu. Pliki cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku cookie przez użytkownika.

3.2. Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

3.3. Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami.

3.4. W tym serwisie w sposób automatyczny (za pośrednictwem plików cookies i logów serwera) są pozyskiwane i przetwarzane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

3.5. Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików cookies, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wymienione w tej polityce podmioty, w opisany w tej polityce sposób oraz w określonych w tej polityce celach.

3.6. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

3.7. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences, a z plików cookies innych firm na stronie: www.networkadvertising.org/choices. Zablokowanie pobierania danych przez Google Analytics jest natomiast możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzia dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4. Dane osobowe

4.1. Dane osobowe są gromadzone, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkowników (np. w formularzu kontaktowym, w e-mailu, podczas rozmowy). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu np. przesłania oferty lub wyceny, udzielenia odpowiedzi na maile lub telefony, a także na wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownik nie uzyska informacji, w tym odpowiedzi na swoje pytania lub prośby.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119).

4.3. Dane te są wykorzystywane do komunikacji marketingowej oraz handlowej (np. oferty lub wyceny) z użyciem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, do obsługi przedsprzedażowej, do prawidłowego wykonania usług, do zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń itp.

4.4. Administratorem danych osobowych jest firma OGRODY Marta Góra, ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP 5511001003, tel. +48 694 569 504, e-mail kontakt@martagora.pl. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@martagora.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

4.5. Dane są przechowywane w bazie administratora oraz w systemach obsługujących m.in. pocztę email oraz stronę www.

4.6. Bezpieczeństwo w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych wynika z zastosowania certyfikatów SSL, logowania do baz danych przez konta zabezpieczone hasłami oraz przez komputery zabezpieczone programami antywirusowymi i hasłami.

4.7. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.8. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. przez e-mail wysłany na adres kontakt@martagora.pl).

4.9. Jeżeli użytkownik uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego.

4.10. Skorzystanie z prawa wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, nie mają wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

4.11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe obligują nas do przechowywania danych.

4.12. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane lub usuwane. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.

4.13. W wypadku świadczenia usług na rzecz klientów dane są przechowywane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym np. do rozliczeń podatkowych, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

4.14. Gromadzone przez administratora tego serwisu www dane osobowe to m.in. informacje:

4.15. Dane gromadzone w tym serwisie są wykorzystywane m.in. do:

 

5. Komentarze na blogu

5.1. Użytkownicy tego serwisu mogą oceniać i komentować poszczególne wpisy blogowe, wyrażając w ten sposób swoje osobiste opinie i ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. Dodanie komentarza, oceny oraz podanie swojego podpisu oznaczają, że użytkownik zgadza się na opublikowanie tych treści w serwisie.

5.2. Oceny, komentarze i opinie mogą być sprawdzane pod kątem ich zawartości. Nie będą akceptowane do publikacji treści niskiej jakości lub zawierające m.in. wulgaryzmy, treści obraźliwe lub linki pozycjonujące strony www. Konstruktywna krytyka jest natomiast mile widziana.

5.3. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania publicznie widocznych komentarzy i opinii są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę www. W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji, te dane nie podlegają polityce prywatności.

Zobacz więcej inspiracji na Instagramie Marta Góra